vergewisplicht

De vergewisplicht is aan de orde bij het aannemen van een nieuwe zorgverlener. Een werkgever of opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of iemand die beroepsmatig zorg wil gaan verlenen geschikt is hiervoor.

Om aan de vergewisplicht te voldoen moet het arbeidsverleden van de betreffende zorgverlener worden gecontroleerd. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op