Terug
s

sepot

Een sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen. Als het OM onvoldoende bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
heeft of er zijn andere redenen om niet tot vervolging over te gaan, kan het besluiten de zaak te seponeren. De verdachte wordt dan niet meer als verdachte beschouwd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op