Terug
m

materieel recht

Onder materieel recht wordt verstaan de regels die betrekking hebben op de inhoud van rechten en plichten. In het materieel recht wordt bepaald hoe (rechts)personen zich naar elkaar toe moeten gedragen in hun onderlinge verkeer.

Tegenover het materieel recht staat het formeel recht, ofwel procesrecht. Formeel recht betreft de wijze waarop materieel recht wordt gehandhaafd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op