gelijkheidsbeginsel

De overheid moet gelijke gevallen op gelijke wijze behandelen. Dit is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en komt rechtstreeks uit de Grondwet.

Artikel 1 van de Grondwet luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

Bestuursorganen moeten gelijke gevallen gelijk behandelen en dus ook gelijke aanvragen van burgers en ondernemingen op gelijke wijze beslissen.

 

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op

Blog artikelen over het begrip "gelijkheidsbeginsel"