Terug
b

balie

Beroepsvereniging van advocaten. In Nederland heet de balie de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor advocaten in hun eerste jaren is er de Jonge Balie.

Alle advocaten zijn verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde verzorgt de verplichte beroepsopleiding van advocaten. Ook stelt de Orde gedrags- en beroepsregels op. Zij houdt ook toezicht op de naleving hiervan. De voorzitter van de Orde is de Algemeen Deken. Deze Deken kan ook klachten behandelen over advocaten. De formele klachten worden behandeld door de Raad van Discipline. Dit orgaan is geen onderdeel van de Orde.

Naast de Orde zijn er 11 lokale ordes. Een advocaat is tevens aangesloten bij zijn lokale orde. Ook deze ordes worden voorgezeten door een Deken.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op