Short-stay verhuur VvE

In de splitsingsakte is de bestemming van de appartementen vastgelegd. Daarnaast bepaalt de splitsingsakte dat een appartement niet in afwijking van die bestemming gebruikt mag worden, tenzij de vergadering voor dat afwijkende gebruik toestemming geeft.

Airbnb en VvE’s

Airbnb heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen, met name in de randstad. Veel woningeigenaren proberen wat extra geld te verdienen door hun appartement als bed & breakfast aan toeristen te verhuren. Door het gerechtshof Amsterdam is echter bepaald dat die wijze van gebruik van een appartement, niet strookt met de bestemming ‘wonen’. Dat betekent dus dat short-stay verhuur verboden is in appartementen met die bestemming, tenzij de vergadering er toestemming voor verleent.

Dubbele toestemming voor short-stay verhuur

Vaak is naast toestemming van de VvE, ook toestemming van de gemeente nodig om een appartement aan toeristen te mogen verhuren. Of dat het geval is, kunt u navragen bij de gemeente van de plaats waarin het gebouw is gelegen. Het gaat dan wel om een dubbele toestemming: een vergunning van de gemeente vervangt niet de toestemming van de vergadering, en andersom evenmin.