VvE uitzonderingen

Hoewel verreweg de meeste VvE’s bestaan uit appartementsrechteigenaren, zijn er ook uitzonderingen.

VvE van een recreatiepark

De bekendste uitzondering is de VvE van een recreatiepark. Die VvE, ook wel ‘boek 2 VvE’ genoemd, verschilt echter op diverse punten van de ‘gewone’ VvE. Het (juridisch gezien) grootste verschil zit in hetgeen waarvan de leden eigenaar zijn. Bij een ‘gewone VvE’ zijn de leden eigenaar van een appartementsrecht. Dat betekent dat ze samen met de andere leden eigenaar zijn van het gehele gebouw en privé het alleenrecht recht hebben om een van de appartementen zelf te gebruiken.

Boek 2 VvE recreatiepark

Bij boek 2 VvE’s zit dat anders: daar zijn de leden (bijvoorbeeld) privé eigenaar van een recreatiewoning met de grond, en samen met de andere leden, eigenaar van de infrastructuur van het park. Waaronder de wegen, groenpartijen, straatverlichting, et cetera. Vaak is die infrastructuur dan een zogenaamde ‘mandelige zaak’. Het lidmaatschap van zo’n VvE is niet wettelijk verplicht, maar vaak is de verplichting om lid te worden wel neergelegd in de leveringsakte. Daarbij is doorgaans dan een kettingbeding opgenomen. Hierin staat dat de eigenaar in geval van verkoop, de koper moet verplichten lid te worden van de VvE.

Boek 2 VvE is een gewone vereniging

Een boek 2 VvE is een gewone vereniging waarop de regels omtrent het appartementsrecht niet van toepassing zijn. Er gelden voor de boek 2 VvE dezelfde regels als voor bijvoorbeeld de voetbal- of hockeyvereniging. Die regels zijn vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (vandaar de naam) en in de statuten van de vereniging zelf.

Reglement van de boek 2 VvE

Ook de VvE van een recreatiepark heeft een reglement dat is vastgelegd in de statuten (dus niet in de splitsingsakte, want er is geen sprake van een juridische splitsing). In dat reglement is bepaald welke kosten gemeenschappelijk zijn, zoals het onderhoud van de gemeenschappelijke (mandelige) zaken. Vaak wordt in het reglement ook bepaald dat de VvE zorgt voor bepaalde diensten voor de huiseigenaren zoals: tuinonderhoud, schoonmaak, (vakantie)verhuur van de huizen en vuilafhaaldiensten.

Voorbeelden van boek 2 VvE’s

Naast de vereniging van eigenaren van een vakantiepark zien we ook vaak eigenarenverenigingen bij winkeliers in een winkelcentrum, verenigingen van effecteneigenaren, of andere belangenverenigingen voor eigenaren van bepaalde zaken. Die verenigingen hebben – nog minder dan de VvE van een recreatiepark – weinig te maken met de ‘echte’ VvE.