2 min lezen

vervangende machtiging

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Vaak wordt een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit gecombineerd met een verzoek om voor een bepaalde handeling, een vervangende machtiging te verlenen. Een appartementseigenaar heeft namelijk het recht om voor een bepaalde handeling waar normaliter de medewerking of toestemming van de VvE geldt, te laten vervangen door een machtiging van de kantonrechter.

Wanneer vervangende machtiging vragen

Die machtiging kan alleen worden verleend als de medewerking of toestemming zonder redelijke grond is geweigerd of als diegene die die medewerking of toestemming moet geven zich niet verklaart (bijvoorbeeld als door verstrekkende verzoeken de vergadering niet wordt georganiseerd). Veel voorkomende gevallen waarin een vervangende machtiging wordt verzocht is het geval waarin een eigenaar een uitbouw wenst te plaatsten, en de VvE daarvoor geen toestemming verleent. Ook bij dakterrassen of voor het plaatsen van een dakkapel kan een vervangende machtiging worden verzocht als de vergadering daarvoor geen toestemming verleent.

Hoe vervangende machtiging vragen

Net zoals bij de procedure bij de vernietiging van een besluit geldt dat de procedure om een vervangende machtiging te verkrijgen wordt ingeleid met een verzoekschrift bij de kantonrechter van het arrondissement waarbinnen het gebouw is gelegen. Vaak wordt een vernietigingsverzoek gecombineerd met een verzoek tot afgifte van een vervangende machtiging (bijvoorbeeld om een dakopbouw te mogen realiseren, of om een airconditioning op het dak of aan het gebouw te mogen installeren). De griffie zorgt voor oproeping van de verzoeker, de stemgerechtigden en de VvE. Zij kunnen – net zoals bij de procedure tot vernietiging van een besluit – een verweerschrift indienen. Als de rechter tot het oordeel komt dat de toestemming of medewerking van de VvE (c.q. het orgaan die de toestemming of medewerking dient te verlenen) niet op redelijke gronden is geweigerd, zal hij het verzoek toewijzen en de vervangende machtiging verlenen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence