2 min lezen

voorzitter

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Taken en bevoegdheden van de voorzitter

De voorzitter van de vergadering is een zelfstandig orgaan van de VvE. Tot de taken van deze voorzitter behoren onder meer – de naam zegt het al – het leiden van de jaarlijks (of vaker) te houden vergadering, maar ook het goedkeuren van betalingen die uit het reservefonds worden gedaan. Een andere belangrijke taak van de voorzitter is het uitschrijven en organiseren van de VvE vergaderingen. De voorzitter wordt door de vergadering van eigenaars benoemd. De voorzitter van de eerste vergadering kan in de splitsingsakte benoemd worden.

Voorzitter soms bestuurder

Zoals hierboven aangestipt is de voorzitter van de vergadering een zelfstandig orgaan van de VvE. Hij mag ook lid zijn van het bestuur, maar niet indien het bestuur uit slechts één persoon bestaat. Dat is om te voorkomen dat er teveel bevoegdheden bij één en dezelfde persoon berusten. Indien er meerdere bestuurders zijn, dan kan de voorzitter dus wel onderdeel uitmaken van het bestuur. In dat geval is het gebruikelijk dat de bestuurders onderling hun taken verdelen, waaronder dan de taak van voorzitter van de vergadering.

Uitgaven uit het reservefonds

In alle modelreglementen zijn regels opgenomen voor het hanteren van een zogenaamd twee-handtekeningen systeem. Dat systeem houdt in dat uitgaven uit het reservefonds slechts gedaan kunnen worden met medewerking van een door de vergadering aan te wijzen VvE-lid, en de voorzitter van de vergadering. Opvallend is dus dat het bestuur van de VvE, die de bankrekeningen van de VvE doorgaans zal gaan beheren, tot die uitgaven niet zelfstandig bevoegd is. Naar de letter van de modelreglementen zelfs niet na goedkeuring door de vergadering. Er dient altijd een VvE-lid mee te tekenen samen met de voorzitter van de vergadering (die onder omstandigheden wel onderdeel uit kan maken van het bestuur).

Nieuws-
brief

Ravel Residence