1 min lezen

commissies

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Bij grote VvE’s komt het voor dat in de splitsingsakte, naast de gebruikelijke organen en de kascommissie, ook overige commissies zijn ingesteld.

Taken en bevoegdheden VvE-commissies

Die commissies, bijvoorbeeld een technische commissie of een tuincommissie, hebben dan in de akte van splitsing hun eigen rechten, plichten en bevoegdheden gekregen. Vaak hebben die rechten en bevoegdheden betrekking op de uitoefening van een specifieke taak.

Akte van splitsing bepaalt

Ook als de commissies niet in de akte van splitsing zijn opgericht of hun rechten, plichten en bevoegdheden daarin toegekend hebben gekregen, kan de VvE (vergadering) besluiten om toch commissies in het leven te roepen. Omdat die niet in de akte van splitsing als zodanig zijn benoemd, hebben die commissies geen formele rechten, plichten en bevoegdheden. Zij kunnen desondanks diverse werkzaamheden voor de VvE verrichten. Vaak zie je in die gevallen dat er naast de huidige commissie, een (informele) commissie wordt benoemd die vervolgens de vergadering informeert en adviseert over de mogelijkheden ten aanzien van beplantingen in de gemeenschappelijk tuin. Of er wordt een (informele) technische commissie opgericht die de vergadering adviseert over de verschillende opties bij het vernieuwen van het gemeenschappelijke dak.

Nieuws-
brief

Ravel Residence