1 min lezen

beheerder

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Een VvE-beheerder is geen orgaan van de VvE, maar een externe partij die diensten verleend aan (één of meerdere) VvE’s. Diensten die vaak aan VvE beheerders worden uitbesteed zijn bijvoorbeeld het voeren van de administratie van de VvE, het incasseren van de ledenbijdragen, het regelen van onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, en het afsluiten van verzekeringen en andere overeenkomsten.

VvE-beheerder en VvE-bestuurder

Vaak zijn de aan de VvE-beheerder opgedragen werkzaamheden typische bestuurders werkzaamheden. Daarom wordt er regelmatig voor gekozen om niet alleen een contractuele relatie met de VvE-beheerder aan te gaan, maar om deze tevens formeel door de vergadering tot bestuurder te laten benoemen. Dat kan de uitoefening van zijn werkzaamheden vergemakkelijken. Als niet voor die constructie wordt gekozen en de VvE haar bestuurders uit haar midden selecteert, brengt dat met zich mee dat die bestuurders formeel nog altijd gehouden zijn hun taken naar behoren uit te oefenen. Dat die taken door hen, cq de VvE, aan een derde zijn opgedragen, maakt dat niet anders. Het bestuur doet er in dat geval verstandig aan goed in de gaten te houden of de door de VvE-beheerder verrichte werkzaamheden deugdelijk zijn uitgeoefend.

Nieuws-
brief

Ravel Residence