1 min lezen

vve oprichten

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Als een gebouweigenaar de verschillende gedeelten (de appartementen) los van elkaar wil kunnen verkopen, kan hij overgaan tot splitsing van het gebouw in appartementsrechten. Het gebouw dat dan voorheen kadastraal op één perceel stond, wordt dan (meestal verticaal) gesplitst in appartementsrechten, waarbij elk appartementsrecht een eigen kadestraal nummer krijgt. Daardoor kan zo’n appartementsrecht separaat worden verkocht en geleverd.

Splitsing appartementsrechten

Splitsen van een gebouw in appartementsrechten wordt gedaan door een notaris. Die stelt een splitsingsakte op waarin staat waar het gebouw is gelegen en in welke appartementsrechten het wordt gesplitst. Vervolgens neemt hij in de splitsingsakte ook het reglement van de VvE op. Doorgaans is dat gebaseerd op een modelreglement. Dat modelreglement wordt in de splitsingsakte op bepaalde punten gewijzigd. Daardoor is elk VvE reglement uniek: er mag niet zomaar van uitgegaan worden dat het modelreglement onverkort geldt.

Slapende VvE

Meteen als het pand wordt gesplitst in appartementsrechten wordt dus ook een VvE opgericht. Dat wil echter niet zeggen dat die VvE ook meteen actief is. Dat is hij pas als er (kort gezegd) periodiek wordt vergaderd, bijdragen worden geïnd, en de verplichte collectieve verzekeringen zijn afgesloten. Als dat allemaal niet het geval is dan spreken we van een slapende VvE. Het is verstandig om die te activeren om zo het behoud van het pand te waarborgen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence