1 min lezen

meerjaren onderhoudsplan

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een essentieel rapport voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). In het MJOP staat aangegeven welk onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken in de komende jaren nodig is. Daarnaast geeft het MJOP aan welke kosten aan dat onderhoud verbonden zijn. Een MJOP is voor een VvE dus van groot belang om vast te kunnen stellen hoeveel geld zij elk jaar moet sparen om het toekomstig onderhoud te kunnen blijven betalen. Aan de hand van het MJOP kan het bestuur een nauwkeurige begroting opmaken én kunnen de door de leden te betalen servicekosten worden vastgesteld.

Kenmerken MJOP VvE

In een goed MJOP staat per bouwdeel aangegeven of er onmiddellijk onderhoud nodig is, of dat er op termijn onderhoud nodig is. Het MJOP geeft weer op welke termijn het onderhoud nodig is, en wat de raming van de kosten is. De in het MJOP genoemde bouwdelen kunnen bijvoorbeeld de kozijnen, het dak en de liften betreffen. Een goed MJOP wordt vaak vergezeld van een conditiemeting waarin staat aangegeven in welke staat zich die bouwdelen op dit moment bevinden.

Nieuws-
brief

Ravel Residence