2 min lezen

verplichtingen opdrachtnemer

Geertje Strik
Geertje Strik
Neem contact op

Op de opdrachtnemer rusten verschillende verplichtingen. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen de instructiebevoegdheid, de waarschuwingsplicht, de informatieplicht en de mededelingsplicht. Hieronder zullen ze alle vier worden besproken.

De instructiebevoegdheid

Het uitgangspunt is dat de opdracht wordt uitgevoerd volgens de wens van de opdrachtgever. Wanneer een opdrachtgever aanwijzingen geeft in het kader van de opdracht, is de opdrachtnemer verplicht deze op te volgen. De opdrachtnemer hoeft geen instructies na te leven die niet passen bij de opdracht. Een taxichauffeur kan niet verplicht worden om nagels te lakken, maar wel om naar het huis van de opdrachtgever te rijden. De reikwijdte van de instructiebevoegdheid is afhankelijk van de opdracht. Een onderscheid valt bijvoorbeeld te maken tussen de bevoegdheid instructies te geven aan een ‘dienaar’ of een ‘beroepsbeoefenaar’.

Waarschuwingsplicht

Op de opdrachtnemer rust een waarschuwingsplicht. Een opdrachtnemer heeft namelijk over het algemeen meer kennis en kunde van de opdracht dan de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtnemer de opdrachtgever moet waarschuwen als de instructie niet verantwoord is. Bijvoorbeeld een cliënt die zijn advocaat de opdracht geeft hoger beroep in te stellen terwijl dit volgens de advocaat totaal zinloos is. In eerste instantie zal de opdrachtnemer verduidelijking van de instructie moeten vragen. In sommige gevallen is de opdrachtnemer zelfs verplicht onverantwoorde instructies te weigeren. Mocht de opdrachtgever toch blijven aandringen, dan kan de opdrachtnemer in sommige situaties zelfs de opdracht opzeggen. De waarschuwingsplicht kan ook een plicht zijn om ongevraagd advies te geven aan de opdrachtgever.

Informatieplicht

De opdrachtnemer moet de opdrachtgever informeren over de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever gevraagd of ongevraagd inlichtingen te verschaffen. Bijvoorbeeld de plicht van een advocaat om de cliënt te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. De beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld de arts, zal meestal meer informatie moeten verstrekken dan dat de opdrachtnemer van specifieke doelopdrachten, bijvoorbeeld de kapper.

Mededelingsplicht

De opdrachtnemer moet de opdrachtgever zonder uitstel mededelen dat de opdracht is voltooid. In sommige gevallen is het voor een opdrachtgever namelijk niet duidelijk wanneer een opdracht is volbracht. Dit is het geval als de opdrachtgever onkundig is. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld niet weten dat de kunsthandelaar het gezochte kunstwerk al in zijn bezit heeft en dus niet op zoek hoeft te gaan. De reden voor deze plicht is om te voorkomen dat een opdrachtnemer aanspraak blijft maken op loon terwijl de opdracht al is volbracht.

Nieuws-
brief

Ravel Residence