1 min lezen

opschortende en ontbindende voorwaarden

Geertje Strik
Geertje Strik
Neem contact op

In een overeenkomst kunnen opschortende of ontbindende voorwaarden staan. De voorwaarde is een toekomstige onzekere gebeurtenis. Als deze gebeurtenis wel (positief) of niet (negatief) plaatsvindt, gaat de voorwaarde pas in vervulling. 

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Als er een opschortende voorwaarde in een overeenkomst staat, betekent dit dat de overeenkomst pas tot stand komt als de opschortende voorwaarde is vervuld. Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde is de afspraak dat de koper het pand koopt als hij een horecavergunning van de gemeente verkrijgt. Wanneer de horecavergunning wordt verkregen, komt de koopovereenkomst tot stand.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Als er een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst staat, betekent dit dat de overeenkomst komt te vervallen als de voorwaarde wordt vervuld. De overeenkomst bestaat dus al. Een klassiek voorbeeld hiervan is de koopovereenkomst van een woning waarin is opgenomen dat de koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden als hij binnen een bepaalde termijn geen hypothecaire geldlening heeft verkregen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence