2 min lezen

loon bij de overeenkomst van opdracht

Geertje Strik
Geertje Strik
Neem contact op

Afgesproken kan worden dat de opdrachtgever loon is verschuldigd aan de opdrachtnemer. Om te bepalen of de opdrachtgever loon verschuldigd is, moet worden gekeken naar de inhoud van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Als er geen loon is verschuldigd, is de opdracht eerder een vriendendienst of vrijwilligerswerk.

In de uitoefening van zijn beroep of bedrijf

In de regel is de opdrachtgever loon verschuldigd aan de opdrachtnemer wanneer de opdrachtnemer de opdracht uitvoert in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Wanneer partijen (per abuis) de hoogte van het loon niet hebben bepaald, wordt dit loon berekend op de gebruikelijke wijze. In dat geval wordt gekeken hoe het loon wordt berekend in een bepaalde beroepsgroep. Dit kan bijvoorbeeld per uur zijn. Als dit onbekend is, is een redelijk loon verschuldigd. De hoogte van het redelijk loon is afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht.

Resultaatafhankelijk loon

In sommige gevallen kan worden afgesproken dat het loon pas is verschuldigd als het verlangde resultaat is bereikt. Voor de opdrachtnemer bestaat dus de kans dat hij geen loon krijgt. De zogenoemde ‘no cure, no pay’. Een ander voorbeeld van resultaatafhankelijk loon is de makelaar die een percentage ontvangt van de koopprijs. Resultaatafhankelijk loon dient in de regel uitdrukkelijk te worden afgesproken.

Moment van betaling

Bij doelopdrachten, bijvoorbeeld het maken van foto’s op de bruiloft, is het gebruikelijk dat het loon verschuldigd is na afloop van de bruiloft. Bij voortdurende opdrachten, bijvoorbeeld het maandelijks afnemen van bier bij Heineken door het café, is het redelijk om een periodieke betaling af te spreken. In dit laatste geval is namelijk niet bekend wanneer de opdracht eindigt. Een voorschot van betaling wordt niet gezien als loon, maar eerder als zekerheidstelling.

Loon bij tekortkomingen

Uit het algemeen verbintenissenrecht volgt dat loon ook is verschuldigd over een opdracht die niet goed is uitgevoerd. Immers is het niet gewenst dat ieder gebrek in de opdracht het volledige recht op loon doet vervallen. De opdrachtgever heeft in dit geval de mogelijkheid de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, zodat het loon gedeeltelijk niet betaald hoeft te worden.

Nieuws-
brief

Ravel Residence