2 min lezen

de overeenkomst van opdracht

Geertje Strik
Geertje Strik
Neem contact op

Bij een overeenkomst van opdracht komen twee partijen, de opdrachtnemer en de opdrachtgever, overeen dat de opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten voor de opdrachtgever. Voorbeelden van een overeenkomst van opdracht zijn de managementovereenkomst, de overeenkomst met de fotograaf, de weddingplanner of meer in het algemeen de ZZP’er. De overeenkomst van opdracht moet onderscheiden worden van een arbeidsovereenkomst.

Zorgplicht opdrachtnemer

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Of deze zorg in acht is genomen, is situatieafhankelijk. Hierover is veel rechtspraak. Van een opdrachtnemer mag worden verwacht dat hij handelt zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Per beroepsgroep (bijvoorbeeld artsen of advocaten) kan hier een andere invulling aan worden gegeven.

Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever dient zich als een goed opdrachtgever te gedragen. Om ervoor te zorgen dat de opdracht goed kan worden uitgevoerd zal de opdrachtgever zijn medewerking moeten verlenen. Daarnaast rust op de opdrachtgever ook een informatieverplichting. Immers zal de opdrachtnemer informatie nodig hebben van de opdrachtgever om de opdracht goed uit te kunnen voeren.

Einde overeenkomst

De overeenkomst van opdracht kan op verschillende manieren beëindigen. De opdracht kan eindigen door:

  • opzegging;
  • voltooiing van de opdracht;
  • verloop van tijd bij een overeenkomst van bepaalde tijd;
  • ontbinding in het geval van een tekortkoming;
  • wederzijds goedvinden;
  • de dood van de opdrachtnemer; of
  • de dood van de opdrachtgever.

Advocaat voor de overeenkomst van opdracht

De verbintenissenrecht advocaten van AMS hebben niet alleen veel ervaring met het onderhandelen en opstellen van een overeenkomst van opdracht, maar procederen daar ook over voor hun cliënten indien dat nodig is. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence