raamovereenkomst (mv: raamovereenkomst)

In een raamovereenkomst worden de condities (prijs, levertijd, hoeveelheid, kwaliteit) vastgelegd waaronder toekomstige -uit de raamovereenkomst voortvloeiende- opdrachten zullen geschieden.

Categorie

Synoniemen
mantelovereenkomst, raamcontract