Index

Regeling: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Index

Begrip

Categorie

A
akte ,
appel
appeldagvaarding
appellant
arbiter
arbitraal beding
arbitraal compromis
arbitraal geding
arbitraal scheidsgerecht
arbitraal vonnis
arbitrage
arbitrage uitspraak
arbitragebeding
arbitrageclausule
arbitragegeschil
arbitrageovereenkomst
arbitrageprocedure
arbitrageraad
authentieke akte ,
B
beschikking ,
beslag
beslagprocedure ,
beslagrekest ,
bevoegdheid
bewarend beslag ,
bewijs
bewijsmiddel
C
civiele gijzeling
competentie
conclusie van antwoord
conservatoir beslag ,
D
dagvaarding
declaratoir
declaratoir vonnis
derdenbeslag
deskundigenadvies
deskundigenbericht
dwangsom
E
eis in reconventie
eiser
executie
executiegeschil
executiekortgeding
executieverbod
executoriaal beslag
executoriale titel ,
exequatur
exploit
exploot
G
geappelleerde
gedaagde
gedaagde in hoger beroep
getuigenverklaring
gezag van gewijsde
geïntimeerde
gijzeling
grosse ,
H
herroeping
herziening
hoger beroep
hoofdsom
I
incasso kort geding ,
incassokortgeding ,
J
jurisdictie
K
kort geding
kostenveroordeling
L
lijfsdwang
liquidatietarief
N
nader op te maken bij staat
niet-ontvankelijk
O
onderhandse akte
ontslag van instantie
opheffings kort geding
opheffingskortgeding
oproep
overeenkomst van arbitrage
P
petitum (dagvaarding)
proceskostenveroordeling
R
rechtsmacht
reconventionele vordering
rekest
request
S
schadestaat
schadestaatprocedure
scheidsman
spoedeisend belang
T
tegenclaim
tegeneis
tegenvordering
tussenkomen
Tussenkomst
U
uitvoerbaar bij voorraad
uitvoerbaarheid bij voorraad
V
verklaring van uitvoerbaarheid
verstek
verstekvonnis
verweerder
verweerschrift ,
verzet
verzetdagvaarding
verzetprocedure
verzoeker
verzoekschrift
verzoekschrift tot beslag ,
Voeging
voorlopig getuigenverhoor
vrijwaring
Z
zuiveren verstek
zuivering