Index

Onderwerp: ondernemingsrecht

Index

Begrip

Categorie

4
403-verklaring
A
aanbiedingsregeling
aandeel
aandeel aan toonder
aandeelcertificaat
aandeelhoudersregister
aandeelhoudersvergadering
aandelen op naam
aandelenemissie
aandelenfusie
aandelenkapitaal
aandelenoverdracht
aandelenregister
aandelenruil
aandelentransactie
aandelenuitgifte
aanmerkelijk belang
aanmerkelijkbelanghouder
absolute meerderheid (van stemmen)
activa
administratiekantoor
administratieplicht
afsplitsing
agenderingsrecht
algemene vergadering
algemene vergadering van aandeelhouders
articles of association
AVA
B
B.V.
balans
bedrijfsfusie ,
bedrijfsnaam ,
bedrijfsovername ,
beherend vennoot
Beklamel arrest ,
Beklamel criterium ,
Beklamel-norm ,
bekrachtigingsverklaring
belang
beperkte aansprakelijkheid
beschermingsconstructie
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid ,
bestuursverslag
beursgang
bewaarplicht
blokkeringsregeling
boekhoudplicht
boekjaar
BTW-carrouselfraude ,
C
carrouselfraude ,
certificaat (van aandelen)
certificaathouder
collectieve aansprakelijkheid
collectieve verantwoordelijkheid
commanditaire vennoot
commanditaire vennootschap
concern
concernvrijstelling
consolidatieplicht
corporate opportunity
corporate opportunity doctrine
coöperatie
CV
D
deadlock situatie
decharge
deelneming
deponeringsplicht
dividend
dividenduitkering
dochter
dochtermaatschappij
doeloverschrijding
drag along
drag along regeling
E
earn-out
eigen vermogen ,
emissie van aandelen
enquêteprocedure
enquêteverzoek
exploitatiecontract ,
exploitatieovereenkomst ,
F
fonds
foundation
fusering
fusie
G
geconsolideerde jaarrekening
gekwalificeerde meerderheid (van stemmen)
geplaatst kapitaal
geschillenregeling
gestort kapitaal
gewone meerderheid
goodwill
groep
groepsmaatschappij
groepsvennootschap
H
handelsnaam ,
handelsregister
J
jaarrekening
jaarvergadering
jaarverslag
joint venture
juridische fusie
juridische splitsing
JV
K
kapitaalbescherming
kapitaalvereiste
kapitaalvermindering
kvk
L
Limited
ltd
M
maatschap
maatschappelijk kapitaal
meesleeprecht
meeverkooprecht
minimumkapitaal
N
N.V.
naamloze vennootschap
nominale waarde
O
OK
onbehoorlijk bestuur ,
onbehoorlijke taakvervulling ,
onder pari
onderlinge
onderlinge waarborgmaatschappij
ondernemingskamer
ondernemingsoverdracht ,
overdracht van onderneming ,
overgang van onderneming ,
overnamebalans
OWM
P
pachtovereenkomst ,
passiva
prioriteitsaandeel
procuratie
procuratiehouder
publicatieplicht
Q
quorum
R
raad van commissarissen
rechtspersoon
registeraandeel
RVC
S
S.A.
splitsing
STAK
statutaire zetel
statuten
stichting
Stichting Administratiekantoor (STAK)
stille vennoot
structuurregime
subsidiary
T
tag along
tag along regeling
toezichthouder
toonderaandeel
toonderaandelen
turboliquidatie
U
uitgifte van aandelen
uitkering
uitkoopprocedure
unanimiteit (van stemmen)
V
vennootschap onder firma (VOF)
vereffening ,
vereniging
VOF
volstrekte meerderheid
W
wanbeleid ,
winstbestemming
winstuitkering
Z
zuivere splitsing
zuster
zustermaatschappij