Index

Onderwerp: insolventierecht

Index

Begrip

Categorie

4
faillissementspauliana
A
actio pauliana ,
afwikkeling
B
bankroet
bewind
bewindvoering
bodembeslag
bodemrecht
bodemvoorrecht
boedel ,
boedelcrediteur
boedelschuld
boedelschuldeiser
C
concurrent schuldeiser
concurrente crediteur
concurrente vordering ,
concurrentie crediteuren
crediteurenakkoord
curator
D
dwangakkoord
F
failliet
faillissement
faillissementsakkoord
flitsfaillissement
I
in liquidatie
inboedel ,
L
liquidatie
liquideren
M
moratorium
N
nebula arrest
negatieve boedel
O
onbehoorlijk bestuur ,
onbehoorlijke taakvervulling ,
onderbewindstelling
P
Pauliana ,
paulianeus ,
paulianeus handelen ,
peildatum
peilmoment
positieve boedel
pre-pack
preferent crediteur ,
preferent schuldeiser ,
preferente crediteuren ,
preferente schuld
preferente schulden
preferente vordering
R
renvooiprocedure
S
steunvordering
stille bewindvoerder
stille bewindvoering
surseance van betaling
T
toedoen-schulden
U
uitstel van betaling
W
wanbeleid ,