Index

Onderwerp: huurrecht

Index

Begrip

Categorie

2
290-bedrijfsruimte
A
aanzegging tot ontruiming
B
bedrijfshuuradviescommissie
bedrijfsruimte
bedrijfsruimte 230a
berscherming huurder
BHAC
borg
D
detailhandelsbedrijfsruimte
diplomatenclausule
dringend eigen gebruik
E
eerste recht op koop ,
G
gedragen als goed huurder
geliberaliseerde woning
goed huurder
goed huurderschap
H
huisvestingsvergunning
huur ,
huurbescherming
huurcommissie
huurindex
huurovereenkomst ,
huurprijsbeding
huurprijsbescherming
huurprijsindexering
huurprijswijziging
huurrecht ,
huurverhogingspercentage
huurwet ,
I
indeplaatsstelling
indexeringsclausule
K
kantoorruimte
koopoptie ,
L
leegstand
leegstandswet
liberalisatiegrens
M
middenstandsbedrijfsruimte
O
onderhuur
onderhuurcontract
onderhuurder
onderhuurovereenkomst
onderverhuur
ontruimingsaanzegging
ontruimingsbescherming
optie tot koop ,
overdracht huurovereenkomst
overige bedrijfsruimte
P
pacht
pachtovereenkomst
pachtprijs
R
right of first refusal ,
S
servicekosten
T
terme de grace
terme de grâce
termijnbescherming
V
verhuur ,
voorkeursrecht ,
vrije sector woning
W
waarborg
waarborgsom
winkelruimte