Index

Onderwerp: bouwrecht

Index

Begrip

Categorie

A
aanbesteding
aanbestedingsregelgeving
Aanbestedingswet
aanlegvergunning
aanneemovereenkomst ,
aanneemsom
aanneming van werk ,
aannemingsovereenkomst ,
B
bestek
bouwbestek
bouwcontract ,
bouwopdracht ,
bouwovereenkomst ,
bouwrecht
bouwsom
bouwvergunning
C
compensatieregeling
E
Europese aanbesteding
G
gebrek bij oplevering
gebrekenherstelperiode
GIW-garantie
K
ketenaansprakelijkheid
ketenaansprakelijkheidsregeling
koop-/aannemingsovereenkomst ,
koop-aannemingovereenkomst ,
M
meerwerk
minder werk
minderwerk
O
onderhandse aanbesteding
onderhoudsperiode
onderhoudstermijn
openbare aanbesteding
oplevering
opleveringsgebrek
overeenkomst van aanneming ,
overheidsaanbesteding
R
5%-regeling
regie
regiebasis
regiecontract
regieovereenkomst
risicoregeling
U
UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden)
V
vaste aanneemsom
verborgen gebrek
W
waarschuwingsplicht