Notaris aansprakelijk voor niet-tijdige levering pand?

In een recente zaak raakte een verkoper van een pand in de problemen. Hij kon het pand niet leveren op de contractueel overeengekomen datum. De verkoper was o.a. een fikse boete verschuldigd aan de koper. Hij klaagde hierop zijn notaris aan wegens het schenden ...

BV wordt bij verstek failliet verklaard: beroepsfout advocaat?

De advocaat die ervoor had gezorgd dat zijn cliënt onnodig failliet werd verklaard, werd door het gerechtshof aansprakelijk geacht voor de schade. Maar waar bestaat de schade in zo’n geval uit? Deze vraag werd in een schadestaatprocedure aan het hof voorgelegd ...

Aansprakelijkheid notaris

Beroepsaansprakelijkheid Vrije beroepsbeoefenaren, zoals accountants, advocaten, deurwaarders, notarissen en belastingadviseurs kunnen aansprakelijk zijn jegens hun opdrachtgever als zij een fout maken. De maatstaf die in de rechtspraak wordt aangehouden is of ...

Aansprakelijkheid notaris bij opstellen overeenkomst

De rechtbank Almelo heeft zich in een kort geding uitgelaten over de vraag of een notaris aansprakelijk is omdat hij bij het opstellen van een overeenkomst in het kader van een aandelentransactie de bedoeling van partijen niet goed tot uitdrukking heeft gebrac ...

Hoe zit het ook alweer met de klachtplicht?

In het overeenkomstenrecht is een partij verplicht tijdig bij zijn wederpartij aan de bel te trekken als hem iets niet bevalt. Dit staat bekend als de klachtplicht. Klaagt een partij niet tijdig dan kan hij daardoor zijn recht verspelen om een wederpartij late ...

Schending zorgplicht adviseur bij onjuiste omzetprognose?

Op dit blog zijn al verschillende uitspraken behandeld over de vraag of een franchisegever aansprakelijk gehouden kon worden voor het afgeven van onjuiste omzetprognoses. In deze zaak gaat het echter om de aansprakelijkheid van de adviseur van de franchisegeve ...