In plaats van een bonus van € 100.000 een boete van € 700.000

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten bevat een bepaling over het verrichten van nevenwerkzaamheden door de werknemer. Soms is dat een verbod en soms is dat een toestemmingsvereiste, soms louter een meldingsplicht. Aan het beding kan een boeteclausule wor ...

Geheimhoudingsverklaring

Het geheime ingrediënt van een frisdrank, de unieke broncode van een programmeur, een succesvolle marketingstrategie. Het is allemaal bedrijfsinformatie die een onderneming maar al te graag voor zichzelf houdt. Om deze bedrijfsgeheimen te beschermen biedt een ...

Informatie delen met derde: schending geheimhoudingsovereenkomst?

Bij onderhandelingen over de verkoop van een onderneming is het redelijk dat een potentiële koper inzage krijgt in financiële situatie van de onderneming. Het is echter belangrijk om te voorkomen dat de koper gevoelige bedrijfsinformatie misbruikt als er uitei ...

Vervalt een concurrentiebeding na faillissement?

In een recent kort geding tussen zestien werknemers en twee curatoren vorderden de werknemers schorsing of beperking van hun non-concurrentiebeding, welke was overeengekomen met hun inmiddels gefailleerde werkgever. Houdt een concurrentiebeding stand na failli ...

Bescherm uw bedrijf met concurrentiebeding en geheimhouding!

In een recent hoger beroep eist werkgever Booking dat een ex-werknemer niet bij een concurrent in dienst mag treden. Er is namelijk een concurrentiebeding van toepassing. Het Hof wijst de vorderingen toe. Dat de werknemer een veel hoger salaris kan krijgen bij ...

Onrechtmatige concurrentie door oud-bestuurder toelaatbaar?

De ex-bestuurder van een onderneming wordt in een door zijn voormalige werkgever gestarte procedure beticht van onrechtmatige concurrentie en schending van het geheimhoudingsbeding. De rechter is echter niet geheel overtuigd. Waar let een rechter op bij de beo ...

Werknemer ontslagen na doorzoeking privé-mail

De rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat het doorzoeken van privé-mail van een werknemer door de werkgever onrechtmatig is. Ondanks het feit dat de door deze actie belastende informatie onrechtmatig verkregen was, bleef het ontslag op staande voet echter w ...