In het faillissement van Positief Rendement Invest B.V. heeft inmiddels de uitdeling plaatsgevonden. Op basis van het resterende boedelsaldo zal naar verwachting geen nadere uitkering meer kunnen plaatsvinden. Het faillissement zal vooralsnog, in afwachting van de lopende strafzaak tegen de ook in het faillissement van Palm Invest B.V. betrokken bestuurders, niet worden afgewikkeld. Nadere werkzaamheden hoeven vooralsnog niet te worden verricht. Het faillissement is ‘slapend’.