Op 31 januari 2012 hebben de rechtbanken Haarlem, Amsterdam en Alkmaar de faillissementen uitgesproken van:

Intussen B.V. (KvK nummer 34174249), gevestigd te Zaandam
N.T.U. Holding B.V. (KvK nummer 34149859) gevestigd te Zaandam
N.T.U. Villa Arena B.V. (KvK nummer 34149914), gevestigd te Amsterdam Zuidoost
N.T.U. Cruqius B.V. (KvK nummer 34149927), gevestigd te Cruqius
N.T.U. Zaandam B.V. (KvK nummer 34150419), gevestigd te Zaandam
N.T.U. Amstelveen B.V. (KvK nummer 34184434), gevestigd te Amstelveen
N.T.U. Stadhouderskade B.V. (KvK nummer 34184434), gevestigd te Amsterdam
N.T.U. Alkmaar B.V. (KvK nummer 37096476), gevestigd te Alkmaar,
N.T.U. Project B.V. (KvK nummer 34291884), gevestigd te Zaandam en
Via Pecunia V.O.F. (KvK nummer34308428), gevestigd te Zaandam.

Hidde Reitsma van AMS Advocaten is door de Rechtbank aangesteld als curator. De curator onderzoekt thans een doorstart.

Op 4 oktober werden reeds de faillissementen uitgesproken van NTU Almere B.V., NTU Hilversum B.V., NTU IJmuiden II B.V. en NTU Vloerenmarkt B.V. Ook in die faillissementen treed mr. Reitsma op als curator.

Meldenswaardige ontwikkelingen in deze faillissementen zullen via deze website worden gepubliceerd.

Crediteuren worden nadrukkelijk verzocht hun vorderingen uitsluitend in te dienen via www.crediteurenlijst.nl. Crediteuren die aanspraak maken op eigendom of eigendomsgoederen die onder eigenvoorbehoud zijn geleverd, of die in bruikleen zijn gegeven, dienen dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 10 februari 2012 te hebben gemeld bij de curator, onder overlegging van stukken waaruit hun aanspraak op eigendomsvoorbehoud en de aanduiding van de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd blijkt.

Voor meer informatie over dit faillissement kunt u zich wenden tot Patricia Plasier, 020-3080315.