Openbare verslagen

Onze insolventieadvocaten worden regelmatig aangesteld als curator in een faillissement of als bewindvoerder in een surséance van betaling. Op grond van de Faillissementswet worden periodiek openbare verslagen opgesteld met als doel de rechter-commissaris, crediteuren en overige belanghebbenden te informeren.

Het eerste openbare verslag verschijnt in principe na een maand, de volgende drie verslagen om de drie maanden en de daarna op te stellen verslagen om de zes maanden. De openbare verslagen die door onze advocaten in lopende faillissementen of surseances zijn opgesteld treft u hieronder aan.