De besloten vennootschap Balmar Textiles B.V. is op 5 februari jl. door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard. Mr. M. de Wild is daarbij als curator aangesteld.

De onderneming van gefailleerde is opgericht op 17 juni 2016. Vanaf datum oprichting is Baltex Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van failliet. Van laatstgenoemde onderneming is de heer Nour sinds 1 november 2018 (enig) bestuurder, daarvoor was de heer Giordano (vanaf datum oprichting) enig bestuurder (en aandeelhouder) van Baltex Beheer B.V. en dus indirect bestuurder van failliet.

Volgens het Handelsregister hield de onderneming zich bezig met de volgende activiteiten: (groot)handel in kleding, schoenen en modeartikelen. Vooralsnog is door de curator geen activa aangetroffen.

Indien u een vordering meent te hebben op failliet verzoekt de curator u vriendelijk deze ter verificatie in te dienen middels bijgaande link:

Klik hier om uw vordering in de dienen.

Voor overige informatie over het faillissement van Balmar Textiles B.V. wordt u verwezen naar het centraal insolventieregister: https://bit.ly/2S1Dh5x. Het eerste faillissementsverslag wordt één maand na faillietverklaring gepubliceerd. Daarna wordt elke drie maanden een nieuw verslag door de curator gepubliceerd.