De onderneming 21Grams Entertainment is op 26 maart jl. door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard. Mr. M. de Wild is daarbij als curator aangesteld.

Volgens het handelsregister hield gefailleerde zich bezig met het maken en uitgeven van geluidopnamen en artiestenmanagement.

Indien u een vordering meent te hebben op gefailleerde verzoekt de curator u vriendelijk deze ter verificatie in te dienen middels bijgaande link:

Klik hier om uw vordering in de dienen.