De curatoren van AMS worden geregeld door de rechtbank benoemd in een faillissement. Hieronder vindt u een overzicht van de faillissementen waarin een advocaat van AMS is benoemd. Per faillissement wordt een korte omschrijving van het faillissement gegeven. Daarnaast kunnen schuldeisers hun vordering op failliet indienen, zie de daarvoor bedoelde link op desbetreffende pagina. Tot slot zijn de door de desbetreffende curator opgestelde openbare faillissementsverslagen te raadplegen.

Balmar Textiles B.V.