2 min lezen

harde brexit

Lennard Noordzij
Lennard Noordzij
Neem contact op

Geen akkoord EU en VK? Harde Brexit!

Per 31 oktober 2019 wil het Verenigd Koninkrijk zich uit de Europese Unie terugtrekken. Als de EU en het VK geen akkoord sluiten (‘harde Brexit’ ) is het Verenigd Koninkrijk vanaf die datum geen lid meer van de EU, wat gevolgen heeft voor internationale geschillen.

Situatie voor 31 oktober 2019

De EEX-Verordening bevat op dit moment regels voor het aanwijzen van een bevoegde rechter in een zaak tussen (bijvoorbeeld) een Engelse eiser en een Nederlandse gedaagde. Ook zijn er bepalingen over het eenvoudig ten uitvoer leggen van een vonnis. Een Engels vonnis kan nu nog zonder tussenkomst van de Nederlandse rechter in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

Gevolgen harde Brexit 2019

Als het VK de EU verlaat zonder akkoord, gelden die afspraken niet meer. Samengevat is dit de situatie na een harde Brexit:

Bevoegde rechter

  1. Op procedures tegen een in het Verenigd Koninkrijk woonachtige partij, gestart voor 31 oktober 2019 bij een Nederlands gerecht, blijven de huidige regels (de EEX-verordening) van toepassing. Op procedures tegen een in het Verenigd Koninkrijk woonachtige partij die op of na 31 oktober 2019 bij een Nederlands gerecht zijn gestart – bijvoorbeeld op grond van een forumkeuzebeding – is de EEX-verordening niet langer van toepassing. Dit kan ertoe leiden dat de Nederlandse rechter zichzelf voor 31 oktober 2019 nog wel bevoegd had geacht om kennis te nemen van een geschil tussen een Engelse en Nederlandse partij, maar vanaf die datum niet meer.

Erkenning en tenuitvoerlegging vonnissen

  1. Rechterlijke beslissingen uit het Verenigd Koninkrijk die niet vóór 31 oktober 2019 in Nederland ten uitvoer zijn gelegd, kunnen niet zonder tussenkomst van de Nederlandse rechter in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Ook niet als:
  • de beslissing van de rechter vóór 31 oktober 2019 werd gegeven of
  • de tenuitvoerleggingsprocedure vóór 31 oktober 2019 werd ingeleid.

Betalingsbevelprocedure en Europese procedure geringe vorderingen

  1. Het bovenstaande geldt ook voor de Europese betalingsbevelprocedure voor niet-betwiste Europese geldvorderingen of de Europese procedure voor geringe vorderingen bij betwiste Europese vorderingen tot € 5.000,-.

Zaak beoordelen door advocaat procesrecht

Als u een vonnis uit het Verenigd Koninkrijk bezit op een Nederlandse partij, een (onbetwiste) vordering heeft op een partij in het Verenigd Koninkrijk of een partij uit het Verenigd Koninkrijk heeft een vordering heeft op u, dan is het zaak uw situatie met spoed te laten beoordelen. Stilzitten kan ertoe leiden dat een in Engeland verkregen vonnis waardeloos wordt of dat een nieuwe gerechtelijke procedure in Nederland moet worden gevoerd, met alle kosten van dien.

Nieuws-
brief

Ravel Residence