Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding is het geldbedrag dat de werknemer bij zijn ontslag ontvangt. Er bestaan verschillende soorten ontslagvergoedingen. Zo zijn er de bij wet geregelde vergoedingen als de (neutrale) transitievergoeding en de billijke vergoeding indien de werkgever verwijtbaar is bij het ontslag. Daarnaast bestaan er vergoedingen die werknemer en werkgever met elkaar overeenkomen (ook wel ‘gouden handdruk ’of ‘golden parachute’ genoemd). Een dergelijke vergoeding wordt meestal vastgelegd in een zogenaamde ‘beëindigingsovereenkomst’ of vaststellingsovereenkomst.