Herroepen vaststellingsovereenkomst

Sinds 1 juli 2015 is er een zogenaamde wettelijke bedenktermijn geïntroduceerd. Deze termijn houdt in dat een werknemer zijn schriftelijke instemming met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst binnen 14 dagen schriftelijk kan herroepen. Mocht een werkgever in de vaststellingsovereenkomst de werknemer niet op deze mogelijkheid hebben gewezen dan bedraagt de bedenktermijn zelfs drie weken.