Arbeidsovereenkomst opstellen

De advocaat arbeidsrecht kan u helpen bij het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) in dienst treedt bij de andere partij (de werkgever) om gedurende zekere tijd arbeid te verrichten tegen betaling van loon. In de arbeidsovereenkomst zijn de belangrijkste afspraken opgenomen over het dienstverband.