Mathijs van Riet

Mathijs heeft in 2019 zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht afgerond. Tijdens zijn studie heeft Mathijs zich voornamelijk verdiept in het vermogensrecht en ondernemingsrecht. Na zijn studie heeft Mathijs gewerkt voor twee grote advocatenkantoren, waar hij ervaring heeft opgedaan in de proces- en insolventiepraktijk.

AMS Advocaten

Mathijs is sinds juni 2020 verbonden aan AMS Advocaten, waar hij zich met name bezighoudt met het ondernemings– en insolventierecht. Mathijs is analytisch, gedreven en kan juridische problemen op een creatieve wijze aanpakken.

"Het is verkwikkend een raadsman te hebben voor wie het resultaat centraal staat. In mijn geval was dat het masseren van een compromis, dat daardoor alle aspecten van een zege kreeg."

Frans van Egmond, journalist en communicatie-adviseur

"Dankzij het adequate en zeer snelle handelen van Mathijs is mijn geschil binnen enkele dagen opgelost. Ik heb het contact met Mathijs als zeer prettig ervaren."

Marieke, journalist

Laatste blogs van Mathijs