Juriaan de Vries

Juriaan de Vries is sinds 2017 advocaat en hij heeft zich in 2021 aangesloten bij het team van AMS Advocaten. Juriaan heeft rechten gestudeerd aan Maastricht University. Na zijn studie werkte Juriaan bij Houthoff waar hij zich achtereenvolgens bezighield met fusies en overnames, en algemeen procesrecht.

Specialisatie

Juriaan richt zich bij AMS Advocaten op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheid), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten).