Hein Hoogendoorn

Hein studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de Universiteit Utrecht. Na eerst een aantal jaar werkzaam te zijn geweest in de internationale belastingadviespraktijk is Hein sinds 2008 advocaat en sinds 2013 verbonden aan AMS Advocaten. Voorheen was hij werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Den Haag.

Specialisaties

Hein heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk met een focus op ondernemingsrecht en op aan het insolventierecht gerelateerde geschillen. Hein treedt vaak op voor bedrijven en particulieren die in financieel zwaar weer verkeren en voert regelmatig procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheidskwesties of in andere aan het insolventierecht gerelateerde zaken. Daarnaast wordt Hein door de rechtbank Amsterdam regelmatig aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling. Ook vanuit deze functies heeft Hein veel ervaring opgedaan met het insolventierecht. Hein voltooide in 2017 de INSOLAD/Grotius-specialisatie opleiding.

Geschillen met banken

Hein heeft daarnaast een expertise ontwikkeld op het gebied van geschillen met banken. Hij staat vaak bedrijven en particulieren bij in geschillen met banken over opzeggingen van financieringen en het uitwinnen van zekerheidsrechten. Door de ruime ervaring van Hein op dit gebied weet hij deze geschillen vaak snel en efficiënt op te lossen. Hein heeft ook veel ervaring met het voeren van ‘last-minute’ kort geding procedures en heeft op die manier veel particulieren kunnen behoeden voor bijvoorbeeld de executoriale verkoop van hun woning.

Werkwijze

De werkwijze van Hein kenmerkt zich als snel en efficiënt. Hein is pragmatisch en weet geschillen vaak in goed onderling overleg op te lossen. Hein komt snel tot de kern van het geschil. Als een gerechtelijke procedure toch noodzakelijk blijkt, gaat Hein grondig te werk en haalt hij op die manier voor zijn cliënten het onderste uit de kan.

"Razendsnel, to the point, extreem veel kennis van zaken."

Q. van Dijk

Geschillen met banken

Hein heeft daarnaast een expertise ontwikkeld op het gebied van geschillen met banken. Hij staat vaak bedrijven en particulieren bij in geschillen met banken over opzeggingen van financieringen en het uitwinnen van zekerheidsrechten. Door de ruime ervaring van Hein op dit gebied weet hij deze geschillen vaak snel en efficiënt op te lossen. Hein heeft ook veel ervaring met het voeren van ‘last-minute’ kort geding procedures en heeft op die manier veel particulieren kunnen behoeden voor bijvoorbeeld de executoriale verkoop van hun woning.

Werkwijze

De werkwijze van Hein kenmerkt zich als snel en efficiënt. Hein is pragmatisch en weet geschillen vaak in goed onderling overleg op te lossen. Hein komt snel tot de kern van het geschil. Als een gerechtelijke procedure toch noodzakelijk blijkt, gaat Hein grondig te werk en haalt hij op die manier voor zijn cliënten het onderste uit de kan.

Laatste blogs van Hein