Transavia mocht advocaat toegang weigeren om intimiderend gedrag

In een zaak die vorig jaar diende voor het gerechtshof Amsterdam, bepaalde het hof dat het gedrag van een advocaat zodanig intimiderend, dreigend en grof was, dat Transavia de passagier de toegang tot de vlucht mocht weigeren. Advocaat luchtvaart- en verbintenissenrecht Robert van Ewijk bespreekt het arrest.

 

Aanleiding rechtszaak: handbagage te groot

Het geschil tussen Transavia en de passagier, die met zijn cliënten onderweg was naar een afspraak in Casablanca, ontstond omdat de handbagage van de passagier groter was dan toegestaan. Transavia heeft daarop aangegeven dat de bagage in het ruim moest worden vervoerd. Op het bonnetje – om de bagage na de vlucht terug te krijgen – dat Transavia aan de passagier verstrekte, stond dat Transavia aansprakelijkheid voor schade uitsluit.

Passagier weigert mee te werken met Transavia

De passagier heeft, omdat Transavia aansprakelijkheid uitsloot, geweigerd mee te werken aan het vervoer van zijn bagage in het ruim. Hij heeft aangegeven zijn beklag te zullen doen en daarbij geïrriteerd naar de medewerkers van Transavia gewezen. Vervolgens heeft de passagier de medewerker naar haar naam gevraagd, gevraagd haar supervisor te mogen spreken, daarbij aangegeven dat hij advocaat van beroep is en een foto te zullen maken van de medewerkster. Voor het maken van een foto heeft zij haar toestemming vervolgens expliciet geweigerd, en zij heeft haar naam niet gegeven. Om die reden maakte de passagier een foto van haar.

Gerechtshof: gedrag passagier dreigend en grof

Het gerechtshof is van oordeel dat het gedrag van de advocaat jegens het grondpersoneel als dreigend en grof moet worden gekenmerkt. Bij Transavia kon daarom gerede twijfel ontstaan over het veilig vervoeren van de passagier. Op grond van haar algemene voorwaarden mocht Transavia de passagier daarom weigeren. De cliënten van de advocaat zijn die dag wel naar de afspraak in Casablanca gevlogen.

More in Verbintenissenrecht
Usage trademark rights after termination of licensing unlawful?
OM ruziet met documentairemakers en start kort geding op

Ook de overheid kan als partij een civielrechtelijk geschil aan de rechter voorleggen. In dit geval ging het om het...

Close