Schade aan grasmaaier na nachtelijke rit voetballers niet toegekend

In een recente uitspraak boog de kantonrechter van de rechtbank Limburg zich over een kwestie waarin de eigenaar van een vakantiehuis een schadevergoeding vorderde van huurders die zijn maaier zouden hebben beschadigd. Advocaat verbintenissenrecht Heleen Ceelen bespreekt de uitspraak.

 

Schade aan zitgrasmaaier: verhuurder houdt borg

Een voetbalteam huurt tijdens de zomermaanden drie dagen een vakantiewoning. Tijdens de nachtelijke uren veroorzaakt de groep overlast, waarbij er door enkele leden van de groep wordt rondgereden op de zitgrasmaaier die zij uit de stalling bij de vakantiewoning hebben gehaald. De verhuurder moet die nacht ter plekke komen. Hoewel de eindinspectie van het vakantiehuisje in orde is, besluit de verhuurder de borg van € 250,- te houden.

Borg ingehouden en verhuurder eist schadevergoeding

Als de verhuurder de grasmaaier vervolgens naar een reparateur brengt blijken er uit de offerte voor reparatie verschillende schades aan de machine. De verhuurder stelt zich op het standpunt dat leden van het voetbalteam zijn grasmaaier hebben beschadigd en vordert een schadevergoeding. De vordering bestaat niet alleen uit reparatiekosten, maar ook uit kosten voor een derde die het gras tijdelijk maaide. Het voetbalteam betwist dat de schades door hen zijn veroorzaakt, en stelt een tegenvordering in. Zij vorderen terugbetaling van de borg.

Voetbalteam vordert terugbetaling borg

De kantonrechter overweegt dat de verhuurder onvoldoende heeft aangetoond dat de door hem gestelde schade het directe gevolg is geweest van het gebruik door leden van het voetbalteam. Ter zitting blijkt beschrijft de verhuurder de grasmaaier daarnaast als ‘een oud beestje’, en geeft aan dat hij niet teveel geld meer aan de maaier wil(de) spenderen. Ook wordt duidelijk dat de grasmaaier tot dat moment nog niet is gemaakt. De kantonrechter wijst de vordering van de verhuurder dan ook af, en merkt op dat gelet op de schadebeperkingsplicht De plicht van een benadeelde om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen ter voorkoming of beperking van schade.
» Meer over schadebeperkingsplicht
schadebeperkingsplicht
een schuldeiser de kosten voor het laten maaien van het gras niet in een lengte van maanden kan aanrekenen.

Was er een verband tussen rit en schade?

De kantonrechter overweegt dat de verhuurder onvoldoende heeft aangetoond dat de door hem gestelde schade het directe gevolg is geweest van het gebruik door leden van het voetbalteam. Ter zitting beschrijft de verhuurder de grasmaaier daarnaast als ‘een oud beestje’, en geeft aan dat hij niet teveel geld meer aan de maaier wil(de) spenderen. Ook wordt duidelijk dat de grasmaaier tot dat moment nog niet is gemaakt. De kantonrechter wijst de vordering van de verhuurder dan ook af, en merkt op dat gelet op de schadebeperkingsplicht een schuldeiser de kosten voor het laten maaien van het gras niet in een lengte van maanden kan aanrekenen.

Terugbetaling borg afgewezen

Ook de tegenvordering van het voetbalteam; terugbetaling van de borg, wordt afgewezen. Het team heeft erkend dat zij de borg in eerste instantie ook niet hebben teruggevraagd omdat er sprake is geweest van overlast. Nu de verhuurder langs moest komen als gevolg van overlast acht de rechter het gezien alle feiten en omstandigheden redelijk dat de borg bij de verhuurder blijft.

Wat is de schadebeperkingsplicht?

Een benadeelde is in algemene zin verplicht zijn schade zelf zoveel mogelijk te beperken voor zover dit redelijkerwijze kan worden verlangd. Dit wordt de schadebeperkingsplicht genoemd. De hiervoor in redelijkheid te maken kosten behoren tot de schadeposten die door de schuldenaar moeten worden vergoed. Een schuldenaar hoeft (anderzijds) schade die is ontstaan door het niet nemen van gepaste maatregelen in beginsel niet te vergoeden.

Advocaat bij bewijslevering

Bij procedures omtrent schade is bewijslevering van groot belang. In dit geval kon de verhuurder onvoldoende aantonen dat de huurders schade aan de grasmaaier hadden veroorzaakt. Een gebrek aan bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
kan worden voorkomen door de situatie zo snel mogelijk door een (gespecialiseerde) partij te laten beoordelen en te laten vastleggen. Denk hierbij ook aan een proces-verbaal van een deurwaarder. Heeft u vragen over een schadevordering neem gerust contact met ons op!

Meer in Verbintenissenrecht
Niederländische Vertragsrecht Anwalt - AMS Advocaten Amsterdam und Naarden
Hof beveelt bestuurder failliete vennootschap tot overlegging bescheiden uit administratie

Dat je als schuldeiser niet met lege handen hoeft te blijven staan als een wederpartij weigert inzage te geven in...

Sluiten