Moet een onherstelbaar product worden vervangen door een geheel nieuw exemplaar?

Als een product kapot gaat binnen de garantietermijn en niet meer te herstellen is wordt aan de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
vaak een ‘refurbished’ of ‘remanufactured’ exemplaar aangeboden als vervanging. Moet je als consument hiermee akkoord gaan of heb je recht op een nieuw exemplaar? Over deze vraag heeft de rechtbank Amsterdam zich onlangs, nogmaals, uitgelaten. Advocaat verbintenissenrecht Mariëlle de Wild bespreekt de uitspraak van de rechter.

 

Kapotte iPad, Apple biedt ‘remanufactured’ product aan

In deze zaak ging het om het volgende. De door een consument gekochte iPad Air 2 maakt binnen vier maanden na aankoop geen contact meer met wifi waardoor de iPad niet meer normaal te gebruiken was. Door Apple is vastgesteld dat de iPad niet meer valt te repareren en bood de consument een ‘remanufactured’ exemplaar aan. De consument heeft het toestel niet geaccepteerd.

Product beantwoordt niet aan de overeenkomst

De consument stelt op grond van de wet recht te hebben op een nieuwe iPad. Artikel 7:21 BW bepaalt namelijk dat de koper kosteloos vervanging of herstel kan eisen als een product niet beantwoordt aan de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Apple betwist dat consument recht heeft op nieuw exemplaar

Omdat in onderhavige kwestie herstel van de iPad niet meer mogelijk was, is er geen keuze mogelijk en dient Apple over te gaan tot vervanging. De consument stelt dat zij bij vervanging recht heeft op een nieuw exemplaar, dit wordt door Apple betwist. Een ‘remanufactured’ iPad kan weliswaar gebruikte onderdelen bevatten, maar Apple stelt dat de prestatie en betrouwbaarheid gelijk zijn aan een nieuw exemplaar. En dat zij zodoende niet gehouden is een geheel nieuw exemplaar aan de consument te geven omdat een ‘remanufactured’ iPad voldoende is voor vervanging.

Oordeel kantonrechter: recht op nieuw exemplaar

Onder verwijzing naar Europese rechtspraak komt de kantonrechter tot het oordeel dat een consument die een nieuwe product heeft gekocht die niet aan de overeenkomst blijk te beantwoorden (lees: non-conform is), bij vervanging recht heeft op een nieuw exemplaar. De rechter wijst de eis van de consument toe en Apple moet de consument een nieuwe iPad geven. De rechter voegt daar nog aan toe dat als de consument een ‘refurbished’ of ‘remanufactured’ iPad had gekocht, Apple deze had mogen vervangen met een ‘refurbished’ of ‘remanufactured’ exemplaar.

Vervanging? Recht op nieuw exemplaar!

Het hier besproken oordeel geldt niet alleen voor Apple-producten maar ook wanneer andere producten niet aan de overeenkomst beantwoorden. Ook voor deze andere producten geldt dat als de verkoper gehouden is het product te vervangen dit recht geeft op het ontvangen van een nieuw exemplaar. Een consument hoeft geen genoegen te nemen met een ‘refurbished’ of ‘manufactured’ exemplaar.

Meer in Verbintenissenrecht
Inbreuk beeldmerk
Ajax scoort ook in de rechtszaal

De eiser in deze zaak verzorgt al meer dan 25 jaar de wedstrijdtenues van alle elftallen en het trainingspakket van...

Sluiten