Is diefstal met hulp van een valse sleutel verzekerd?

Afgelopen maand moest de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zich uitlaten over de vraag over of diefstal met behulp van een valse sleutel onder de dekkingsvoorwaarden van een verzekeraar viel. Met andere woorden: diende de verzekeraar de schade bij diefstal met een valse sleutel te vergoeden of viel een dergelijke gebeurtenis buiten haar polisvoorwaarden, en moest de bestolene zijn schade zelf dragen? Advocaat verbintenissenrecht Hein Hoogendoorn bespreekt de zaak.

Wat staat in verzekeringsovereenkomst?

Het ging in deze kwestie om een winkelier die een winkel exploiteerde in luxe woonartikelen. De winkelier sloot een inventaris- en goederenverzekering bij een verzekeraar. In de verzekeringsovereenkomst stond vermeld dat schade aan spullen verzekerd is, als die is ontstaan door bepaalde gebeurtenissen waaronder diefstal. Over schade veroorzaakt door diefstal vermeldde het polisblad dat als gevolg daarvan opgetreden schade alleen verzekerd is als de schade veroorzaakt is door “braak”.

Diefstal met valse sleutel of loper

De winkelier deed aangifte van geconstateerde diefstal en claimde vervolgens de schade bij zijn verzekeraar. Aan de buitendeur waren echter geen braaksporen aangetroffen. Mede op grond van een expertiserapport moest daarom aangenomen worden dat de dieven zich met behulp van een valse sleutel of een loper de toegang tot de buitendeur van de winkel hadden verschaft.

Algemene voorwaarden: geen braaksporen, geen braak

De verzekeraar ontkende aansprakelijk te zijn voor de schade omdat braaksporen ontbraken. Bij ontkenning van haar aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
deed de verzekeraar een beroep op haar algemene voorwaarden. Volgens deze algemene voorwaarden wordt onder braak verstaan “het geval dat iemand zonder toestemming een gebouw is binnengekomen dat gepaard is gegaan met geweld, door afsluitingen te verbreken of deuren of vensters te verbreken.” Omdat dergelijke braaksporen niet zouden zijn aangetroffen, zou geen sprake zijn geweest van “braak” in de zin van de algemene voorwaarden.

Was er sprake van braak?

De verzekeraar meende op die grond niet tot uitkering te hoeven overgaan. De winkelier was het er niet mee eens en verzocht de rechter zijn verzekeraar te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schade-uitkering. Feitelijk moest de rechter zich hier dus uitlaten over de vraag over hier sprake was van “braak” in de zin van de algemene voorwaarden van de verzekeraar. Wat vond de rechter?

Algemene voorwaarden over braak

De rechter oordeelde dat de omschrijving van “braak” voor beide partijen voldoende duidelijk, en niet voor meerdere uitleggen vatbaar, was gemaakt in de polisvoorwaarden. Nu braaksporen ontbraken, was ook volgens de rechter geen echter sprake van “braak” in de zin van de algemene voorwaarden. De rechter achtte de gebeurtenis dus niet door de verzekeraar gedekt en de verzekeraar hoefde niets te betalen. Slotsom was dus dat de winkelier met lege handen stond.

More in Verbintenissenrecht
Contract law - AMS Advocaten in Amsterdam and Naarden
Contract te vaag? Geen overeenkomst totstandgekomen!

Iedere ondernemer zal zich bewust zijn van het belang om afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract. Zeker wanneer...

Close