Hond bijt incassomedewerkster. Eigenaar aansprakelijk?

Een incassomedewerkster wordt tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden door een hond gebeten en loopt daarbij ernstig letsel op. Zij stelt de eigenaar van de hond voor haar schade (een kleine vier ton) aansprakelijk. Omdat de eigenaar van de hond betwist aansprakelijk te zijn wordt de vordering uiteindelijk aan de rechter voorgelegd. Die moest oordelen over aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
en ook de hoogte van schade. Advocaat aansprakelijkheidsrecht Hein Hoogendoorn licht de uitspraak van de rechtbank toe.

 

Wettelijke risicoaansprakelijkheid voor dieren

Artikel 6:179 BW roept een wettelijke risicoaansprakelijkheid De aansprakelijkheid voor de schade die door een ander wordt veroorzaakt zonder dat de aangesprokenen zelf enig verwijt treft.
» Meer over risicoaansprakelijkheid
risicoaansprakelijkheid
in het leven die er op neer komt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Grondslag van deze aansprakelijkheid is volgens de toelichting bij deze wet ‘het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt’. Voor aansprakelijkheid op grond van dit artikel moet het dus gaan om schade die is veroorzaakt door een eigen gedraging van het dier. Als een dier bijvoorbeeld aanwijzingen van zijn baasje opvolgt dan kan aansprakelijkheid dus niet op dit artikel gestoeld worden. Degene die schade heeft geleden moet dan aankloppen bij de eigenaar van het dier zelf.

Hond niet in bedwang te houden, eigenaar niet aansprakelijk?

De advocaat van de eigenaar van de hond voerde in deze procedure aan dat hij niet bij machte was om de gedraging van de hond te controleren. Dat is echter nu juist geen feit of omstandigheid op grond waarvan aansprakelijkheid kan worden uitgesloten. De rechter oordeelde hier dat de eigenaar aansprakelijk was op grond van de eerder genoemde risicoaansprakelijkheid.

Was de aanval door hond eigen schuld?

Door de advocaat van de eigenaar van de hond werd ook nog aangevoerd dat de schade mede veroorzaakt werd door een handeling van de incassomedewerkster zelf. De eigenaar van de hond zou de incassomedewerkster hebben gewaarschuwd en ook hebben verzocht afstand te nemen. De incassomedewerkster zou de waarschuwingen van gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
in de wind hebben geslagen en met een brillenkoker in haar hand een stap richting de hond hebben gezet. Toen zou de hond hebben toegeslagen. De rechter vond echter dat het hier niet om een gedraging ging die eigen schuld bij de incassomedewerkster kon impliceren. Dat eigen schuld-verweer van de eigenaar van de hond ging hier dus niet op.

Schade niet betwist dus toegewezen

Vervolgens moest de rechter zich uitlaten over de gevorderde schade en over de hoogte daarvan. Dat was in dit geval voor de rechter niet moeilijk. Door gedaagde was namelijk tegen de hoogte van de gevorderde schade in het geheel geen verweer gevoerd. Nu deze vorderingen en de hoogte daarvan dus niet waren betwist, wees de rechtbank gevorderde schade om die reden toe.

Aansprakelijkheidsprocedure? Advocaat aansprakelijkheidsrecht!

Geen verweer voeren tegen hoogte van gevorderde schade kan catastrofale gevolgen hebben. In dit geval moet de eigenaar van de hond bijna vier ton aan schadevergoeding aan de incassomedewerkster betalen. De advocaten aansprakelijkheidsrecht van AMS Advocaten hebben veel ervaring in aansprakelijkheidsprocedures. Voor vragen over aansprakelijkheden kunt u contact opnemen.

 

Meer in Verbintenissenrecht
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Vorderingen na einde distributieovereenkomst en wanprestatie

Twee partijen hebben een distributieovereenkomst over elektronische rookwaren. Nadat de wettelijke voorschriften voor gezondheidswaarschuwingen wijzigen ontstaat oneindigheid. Nadat de samenwerking...

Sluiten