Disfunctionerende hulpsinterklaas eist betaling van rekening

In de rechtspraak is een opmerkelijk voorbeeld bekend van een hulpsinterklaas die na zijn optreden in een rechtszaak belandt. Reden: de opdrachtgever vond het een onprofessioneel en pedagogisch onverantwoord optreden en weigert daarom de rekening te betalen. Wat vindt de rechter van de prestaties van de hulpsinterklaas? Advocaat verbintenissenrecht Hein Hoogendoorn licht de uitspraak toe.

Hulpsint weigert “sexy meisje” te troosten

Een evenementenbureau en een bedrijf dat hulpsinterklazen ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
stelt kwamen overeen dat een hulpsinterklaas tegen betaling een aantal optredens zou verzorgen voor een klant van dat evenementenbureau. Die was echter totaal niet tevreden over het optreden van de desbetreffende hulpsint. Het ging onder meer om deze verwijten:

  • De hulpsint liet – tegen de wil van het bureau in – de kinderen toch met pepernoten strooien, en wel dusdanig dat ze aangemoedigd werden om die zo hard mogelijk recht tegen het (kinder)publiek in te gooien.
  • Een klein meisje dat tijdens het optreden moest huilen werd door de hulpsint niet getroost.
  • De hulpsint was veel te dominant, streng en kortaf tegen de aanwezige kinderen.
  • Er zat geen lijn in zijn verhaal, dat hij maar wat afraffelde.
  • Tot verbijstering van de volwassenen werden de meisjes door de hulpsint en zijn hulppieten “sexy meisjes” genoemd.

Ontbinding overeenkomst hulpsint

Het evenementenbureau was zo boos dat het besloot de rekening niet te betalen. In plaats daarvan ging het bureau over tot ontbinding van de overeenkomst. Het bedrijf van de hulpsinterklaas laat het echter niet bij zitten en sleept het bureau voor de rechter. Inzet: volledige betaling van de factuur, vermeerderd met de wettelijke rente, de overeengekomen administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten Kosten die zijn gemaakt bij de incassering van een vordering.
» Meer over incassokosten
incassokosten
.

Hulpsint heeft inspanningsverbintenis

De kantonrechter stelt allereerst dat een hulpsint bij de invulling van zijn taak een ruime mate van artistieke vrijheid toekomt. Cruciaal is volgens de rechter dat een hulpsint zich heeft in te spannen als een redelijk bekwaam acteur. De kantonrechter kwalificeert het optreden als hulpsint dus als een inspanningsverbintenis (en dus niet als een resultaatsverbintenis). Dat uitgangspunt brengt volgens de kantonrechter mee dat de rol van hulpsint door verschillende acteurs op verschillende manieren kan worden vormgegeven.Wel is de hulpsint verplicht “de goede zeden, de maatschappelijke zorgvuldigheid en de contractuele verplichtingen van de hulpsint” in acht te nemen, aldus de rechter.

Rechter: hulpsint heeft artistieke vrijheid

De rechter vindt dat het de hulpsint soms vrij staat kinderen aan te sporen gezagsondermijnende dingen te doen zoals het laten gooien snoepgoed. In het kader van de artistieke vrijheid kan het de hulpsint ook niet worden verweten dat hij geen spanningsboog opbouwt, snel spreekt, zwijgzaam is of kortaf is, aldus de rechter. Ook in het feit dat de hulpsint heeft nagelaten een huilend meisje in een groep van 80 kinderen adequaat te troosten ziet de kantonrechter geen toerekenbare tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
. De hulpsint heeft volgens de rechter dus geen wanprestatie gepleegd. Het evenementenbureau moest de hulpsint dus gewoon voor zijn optreden betalen.

Hulpsinterklaas lastig te dagvaarden

Uit de uitspraak blijkt dat je van goeden huize moet komen om een hulpsinterklaas met succes in rechte te betrekken. Een toerekenbare tekortkoming bij een inspanningsverbintenis is  in vergelijking met een resultaatsverbintenis lastiger hard te maken. Bij een resultaatsverbintenis heeft een partij zich namelijk verbonden tot een concreet resultaat. Het komt dus vooral aan op de contractuele afspraken die met een hulpsint worden gemaakt. Als die worden overtreden, liggen de zaken waarschijnlijk anders.

Meer in Verbintenissenrecht
Mag bank restschuld erflater verhalen op eigen vermogen erfgenamen?

Een opmerkelijk executiegeschil. Een deurwaarder kreeg de opdracht van een bank om executoriaal beslag te leggen onder twee erfgenamen in...

Sluiten