Bestellen bij webshop: de nieuwe rechten en plichten

Webwinkels krijgen in 2014 te maken met nieuwe spelregels. Het is belangrijk om deze aanpassingen tijdige en juist door te voeren. Iedere ondernemer krijgt hier zes maanden de tijd voor. Zijn de vereiste aanpassingen niet of niet compleet doorgevoerd, kunnen de boetes oplopen tot wel € 450.000,-. Advocaat ondernemingsrecht en verbintenissenrecht Martijn Kesler legt uit.

 

 

De Wet Koop op Afstand

Uit de Europese  richtlijn die hiervoor geldt, blijkt dat deze ziet op de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
op afstand als bedoeld in de Wet Koop op Afstand. Het idee is dat de nieuwe regels uiteindelijk zullen zorgen voor een vertrouwde standaard waardoor consumenten weten waar ze aan toe zijn wanneer ze een aankoop doen in een webwinkel. Zo zullen er eisen worden gesteld aan de informatievoorziening voor consumenten op de webwinkel zelf, maar ook zullen de termijnen op de schop gaan tot wanneer een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
gerechtigd is om het product terug te sturen.

Transparante informatie verplicht

Een van de nieuwe verplichtingen is dat consumenten duidelijke informatie moeten kunnen vinden over de webwinkel. Men kan hierbij denken aan het Kamer van Koophandel Een publieke instelling gericht op advisering en ondersteuning van ondernemers en beheerder van het Handelsregister.
» Meer over kamer van Koophandel
KvK
-nummer en BTW-nummer maar ook aan het contactadres en de algemene voorwaarden van de webwinkel. Doet een consument een aankoop? Dan moet de webshop op basis van deze richtlijn de consument expliciet laten erkennen dat zij met de aankoop van het artikel een betalingsverplichting aan gaat. Daarnaast dienen de kosten geheel en transparant te worden weergegeven, zonder verborgen kosten die achteraf in rekening worden gebracht. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft een beveiligd betaalproces voor. Een SSL- certificaat (van aandelen) Certificaat (van aandeel) is een bijzondere vorm van aandeel in een onderneming dat wel recht op winst geeft maar geen stemrecht.
» Meer over certificaat (van aandelen)
certificaat
is dan ook vereist wanneer persoonlijke gegevens van consumenten worden opgeslagen.

Bestelling annuleren: 14 dagen

Ook zal het zogenoemde herroepingsrecht komen te veranderen. Dit belangrijke vereiste geeft consumenten de mogelijkheid om tot 14 dagen de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
te annuleren. Deze periode zal intreden wanneer de consument de aankoop van de webwinkel heeft ontvangen. Het product kan zonder opgaaf van redenen worden teruggestuurd. Het aankoopbedrag én de verzendkosten moeten worden vergoed.

Klachtenprocedure bij koop op afstand

Heeft de consument een klacht over het product, de levering of de webshop zelf? Een webshop dient op basis van deze nieuwe richtlijn de consument dusdanig te informeren over de klachtenprocedure die gehanteerd wordt, zodat het voor een consument duidelijk en overzichtelijk is waar en hoe hij zijn klacht moet indienen.

Advocaat voor advies bij koop op afstand

Eigenaren van webwinkels moeten er rekening mee houden dat alle vereiste aanpassingen uiterlijk in juni 2014 volledig moeten zijn doorgevoerd. Is dit niet of niet volledig gedaan, dan kan er een boete boven het hoofd hangen die kan oplopen tot wel € 450.000,-. Heeft u vragen over deze nieuwe regelgeving en over de door te voeren aanpassingen, neem gerust contact op met een van de advocaten van ons advocatenkantoor.

Meer in Verbintenissenrecht
Advocaat verbintenissenrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Schenking, natuurlijke verbintenis en onverschuldigde betaling: wat is het verschil?

Jarenlang heeft mevrouw X flinke geldbedragen afgedragen aan een echtpaar waarbij zij tijdelijk inwoonde. Op een gegeven moment wil zij...

Sluiten