Auto blijkt na jaren levensgevaarlijk: wat nu?

In 2015 rolde de politie een autobende op in Swalmen (Limburg). Deze bende zou jarenlang levensgevaarlijke auto’s op de markt hebben gebracht, aldus diverse media. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) heeft daarom in juni 2016 300 auto’s teruggeroepen en onderzocht. Wat bleek: diverse particulieren hebben een kat in de zak gekocht. Hun auto bleek onveilig of gestolen: het kenteken is daarom ingetrokken en ze mogen niet meer in de auto rijden. AMS kreeg de vraag voorgelegd wat voor rechten zij hebben jegens hun verkoper of het autobedrijf in Swalmen. Advocaat consumentenrecht Robert van Ewijk legt uit.

Onderzoek RDW: auto’s uit Swalmen onveilig

Volgens berichten in de media zou de bende zou zich schuldig hebben gemaakt aan het omkatten van auto’s: gestolen auto’s zijn door deze bende uit elkaar gehaald en tot nieuwe auto’s samengesteld. Ook werden ze van een nieuw chassisnummer voorzien en daarna verkocht. Vermoedelijk zijn de auto’s in sommige gevallen direct aan een particuliere koper verkocht en in andere gevallen aan een ander autobedrijf dat de auto vervolgens aan een particulier te koop aanbood. De RDW heeft na haar onderzoek – dat onlangs grotendeels is afgerond – vastgesteld dat diverse auto’s zijn gelast op plaatsen die de fabrikant niet toestaat en zelfs zijn samengesteld uit meerdere onderdelen. De auto’s voldoen volgens de RDW “niet aan de eisen die de wet stelt aan toelating van een auto“. Dat betekent dat deze auto’s – toen ze aan de kopers werden geleverd – ook non-conform waren.

Consument beschermd bij non-conformiteit

Als een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
de auto heeft gekocht bij een autobedrijf, dan is hij beschermd: de wet bepaalt namelijk dat als het gebrek zich binnen 6 maanden na de aflevering openbaart, het wordt vermoed al bij aflevering te hebben bestaan. De consument heeft dan recht op herstel of vervanging van de auto, of als dat niet mogelijk is: ontbinding van de koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
en terugbetaling van het aankoopbedrag. Het maakt dan niet uit of de consument de auto rechtstreeks van het bedrijf in Swalmen heeft gekocht, of bij een andere professionele verkoper.

Nog recht op bescherming?

In veel gevallen is het gebrek pas vele jaren na de aankoop ontdekt. Heeft u als consument dan nog recht op bescherming en kunt u de verkoper (mits hij professioneel autoverkoper is) nog aanspreken? Ik meen van wel. Uit de onderzoeksrapporten van de RDW vloeit namelijk voort dat de geconstateerde gebreken al op het moment van aflevering moeten hebben bestaan. De non-conformiteit Non-conformiteit houdt in dat een verkochte zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
» Meer over non-conformiteit
non-conformiteit
en het bestaan daarvan op dat moment kunnen dus worden bewezen.

Advocaat bij non-conformiteit tweedehands auto

De vraag wie het beste door de gedupeerde consument kan worden aangesproken verschilt van geval tot geval. In sommige gevallen is de meest effectieve weg om het autobedrijf in Swalmen aan te spreken, maar of daar nog verhaal kan worden gehaald is ongewis. Daarom kan het (wederom: afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval) verstandiger zijn de opvolgend verkoper aan te spreken, als daar sprake van was. In alle gevallen is het in ieder geval van belang om zo snel mogelijk bij de verkoper te klagen over het ontdekte gebrek. Doet u dat niet of niet op de juiste manier, dan kunnen uw rechten daardoor vervallen.

Meer in Verbintenissenrecht
Aansprakelijkheid - AMS Advocaten
Golfer slaat golfbal op hoofd speler: aansprakelijk of eigen risico?

De golfsport mag op het eerste gezicht minder gevaarlijk dan bijvoorbeeld voetbal lijken, maar volgens de Golf Digest worden er...

Sluiten