Wie moet annuleringskosten voor reis via vakantieveiling.nl betalen?

Een dame uit het midden van het land is op Vakantieveiling.nl de hoogste bieder op een verblijf van acht dagen in een villa op Corfu. Zij betaalt daarvoor een bedrag van slechts € 11,00. Omdat ze geen vliegtickets kon krijgen, heeft ze de reis geannuleerd. Vakantieveiling brengt haar vervolgens een bedrag van € 352,00 aan annuleringskosten in rekening. Omdat de dame die kosten niet betaalt, stapt Vakantieveiling.nl naar de rechtbank. Advocaat verbintenissenrecht Robert van Ewijk legt uit hoe de rechter in deze zaak oordeelde.

Vakantieveiling.nl: verlies geleden door annulering

Vakantieveiling.nl voert aan dat zij schade heeft geleden door de annulering omdat ze de kosten voor schoonmaak, lokale heffingen, toeristenbelasting en klimaatbeheersing aan de eigenaar van de villa moest voldoen. Bovendien staat bij het maken van de boeking aangegeven dat de kosten in geval van annulering verschuldigd zijn.

Annuleringskosten verschuldigd op grond van AV

De dame in kwestie voert daartegen (onder meer) aan dat de gevorderde annuleringskosten niet de kern van de prestatie van Vakantieveiling.nl aangeven. De bepaling dat die in geval van annulering verschuldigd zijn, betreft dus een algemene voorwaarde. In de wet staat dat dat een voorwaarde die een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
verplicht om in geval van annulering een geldsom te betalen, onredelijk bezwarend is als het niet gaat om een redelijke vergoeding voor geleden verlies of gederfde winst. De bepaling staat namelijk op de zogenaamde grijze lijst.

Rechtbank: wanverhouding gevorderde kosten en reissom

De rechtbank is het daarmee eens en vindt het niet aannemelijk dat Vakantieveiling.nl in geval van annulering daadwerkelijk de volledige kosten aan de eigenaar van de villa moet voldoen. Datzelfde geldt voor het afdragen van lokale heffingen en toeristenbelasting. Gelet op de wanverhouding van de reissom en de gevorderde annuleringskosten, lag het op de weg van Vakantieveiling.nl om de annuleringskosten nader te onderbouwen.

Toch aannemelijk dat verlies is geleden

De rechtbank acht het desondanks aannemelijk dat Vakantieveiling.nl enig verlies heeft geleden of winst heeft gederfd door de annulering. Omdat zij daarover niets heeft gesteld, wijst de kantonrechter alsnog toe dat de dame een bedrag van € 50,- betaalt.

Meer in Verbintenissenrecht
Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Actio pauliana: benadeling verhuurder door wanbetalende huurder?

In sommige gevallen kan een schuldeiser die door een rechtshandeling tussen zijn schuldenaar en een derde in zijn verhaalsmogelijkheden wordt...

Sluiten