WOZ-waarde openbaar

Vandaag is bekend geworden dat staatssecretaris Weekers van Financiën wil dat de WOZ-waarde openbaar wordt. Bovendien gaan gemeentes vanaf volgend jaar het taxatieverslag op een duidelijker manier opstellen. Door de combinatie van deze twee maatregelen, wordt het een stuk simpeler om inzicht te krijgen in de waardebepaling van een woning of bedrijfsgebouw. Advocaat vastgoedrecht van Thomas van Vugt van AMS advocaten  legt uit. 

 

WOZ-waarde en bezwaarschrift

WOZ staat voor de Wet waardering Onroerende Zaken. In deze wet is geregeld dat en hoe gemeenten de waarde van onroerende zaken, zoals woningen en winkelpanden, moeten bepalen. Het idee achter deze maatregel is dat een eigenaar van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
zo meer inzicht krijgt in de waarde ervan. De WOZ-waarde kan immers worden vergeleken met die van andere woningen of bedrijfsgebouwen. De staatssecretaris hoopt dat er daardoor minder bezwaarschriften tegen de jaarlijkse vaststelling van de WOZ-waarde zullen worden ingediend.

WOZ beschikking

De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld en automatisch toegezonden. Dit heet een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
. Voordat de beschikking wordt afgegeven, taxeert de gemeente het onroerend goed. De WOZ-waarde wordt vrijwel altijd vastgesteld aan de hand van de verkoopprijzen van winkelpanden in de directe omgeving. Maar het is goed mogelijk dat die zogenoemde referentiepanden niet goed of helemaal niet vergelijkbaar zijn. Het kan dan lonend zijn om de WOZ-waarde aan te vechten. Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen.

Bezwaar maken tegen WOZ beschikking

Voor bussiness-site Z24.nl beschreef ik hoe het maken van bezwaar tegen een WOZ beschikking in zijn werk gaat. Het artikel kunt u hier lezen.

De brief van de staatssecretaris aan de Tweede kamer over de ontwikkelingen op het gebied van de WOZ-waarde kunt u hier lezen.

Vastgoed advocaat

De advocaten van AMS Advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het vastgoedrecht. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

More in Vastgoedrecht
Copycat behaviour: the nightmare of every designer
De Winkeltijdenwet en de toerismebepaling

In gemeenten waar sprake is van "substantieel toerisme" kan sprake zijn van permanente zondagsopenstelling. Maar; de Winkeltijdenwet stelt flinke voorwaarden...

Close