Verwijdering uit het Extern Verwijzings- en Incidentenregister van verzekeraars, kan dat?

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag vordert een verzekeringsnemer verwijdering van zijn persoonsgegevens uit het Incidentenregister van een verzekeraar en het Extern Verwijzingsregister. Advocaat procesrecht Heleen Ceelen bespreekt deze zaak.

 

 

Toedrachtonderzoek en verkeersanalyse na aanrijding

Een auto-eigenaar sluit voor zijn geïmporteerde tweedehandsauto een autoverzekering af. Enkele maanden daarna is de auto betrokken bij een verkeersongeval. De verzekeraar schakelt een expert in om de schade aan de auto te begroten. Ook wordt er een toedrachtonderzoek en een verkeersanalyse gemaakt van de aanrijding.

Opname in Incidentenregister en Extern Verwijzingsregister

Naar aanleiding van de onderzoeken concludeert de verzekeraar dat de eigenaar van de auto de verzekeraar opzettelijk heeft misleid. Er zou een verkeerde voorstelling zijn gegeven van de (onderhouds-) staat van de auto voor de aanrijding om een hogere schadevergoeding te kunnen krijgen. De auto zou over schades beschikken die niet zouden zijn veroorzaakt door het ongeval en de aanrijding zou daarnaast in scene zijn gezet. De verzekeraar besluit de schade niet uit te keren, en de auto-eigenaar wordt opgenomen in het Incidentenregister van de verzekeraar en in het Extern Verwijzingsregister.

Eis kort geding: verwijdering uit registers verzekeraars

De auto-eigenaar vordert vervolgens in kort geding verwijdering uit voornoemde registers en een kennisgeving hiervan bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. In de procedure ligt (enkel) de vraag voor of de verzekeraar terecht heeft besloten om de persoonsgegevens van de auto-eigenaar op te nemen in de registers.

Gerechtvaardigde melding is maatstaf voor vermelding

De voorzieningenrechter overweegt dat een vermelding in de betreffende registers verstrekkende gevolgen kan hebben voor een betrokkene, zoals een weigering om (voor reguliere tarieven) in de toekomst te worden verzekerd. Op grond van rechtspraak wordt de maatstaf aangenomen dat een vermelding vereist dat de vastgestelde gedragingen een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld opleveren, in die zin dat de gedragingen in voldoende mate moeten vaststaan.

Verzekeraar moet gegevens verwijderen uit registers

De voorzieningenrechter oordeelt dat ten aanzien van de drie belangrijkste redenen waarom de verzekeraar is overgegaan tot een melding de betreffende omstandigheden niet in voldoende mate kunnen komen vast te staan. Hierdoor is niet voldaan aan de maatstaf voor een gerechtvaardigde vermelding. De verzekeraar wordt dan ook (op straffe van een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
) veroordeeld tot verwijdering van de auto-eigenaar uit de registers en veroordeeld in de kosten van het geding.

Advocaat bij kort geding

Hoewel een verzekeraar over het algemeen niet zomaar zal overgaan tot een vermelding in het Extern Verwijzingsregister blijkt uit voornoemde zaak dat niet in alle gevallen is voldaan aan de daarvoor geldende maatstaf. Een kort geding procedure kan een effectief middel zijn om een ongerechtvaardigde vermelding ongedaan te maken. De advocaten van AMS Advocaten procederen met regelmaat in kort geding. Neem gerust contact met ons op!

Meer in Procesrecht
Advocaat Procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Uitstel van executie: kortstondige opschorting tenuitvoerlegging arbitraal vonnis

In een langlopend geschil met een Italiaanse onderneming probeerde een Nederlands bouwbedrijf, dat in een arbitraal vonnis was veroordeeld tot...

Sluiten