Verklaring agressieve getuige ongeloofwaardig

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de rechter een getuigenverklaring Een getuigenverklaring kan alleen als bewijs dienen, voor zover die verklaring betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten.
» Meer over getuigenverklaring
getuigenverklaring
als ongeloofwaardig terzijde kan schuiven. Zoiets was aan de hand in een zaak waarover de rechtbank Den Haag recent moest oordelen. In die zaak was ernstig wangedrag van de getuige voor de rechter voldoende aanleiding om zijn verklaringen niet mee te laten wegen. Advocaat procesrecht Robert van Ewijk bespreekt het vonnis.

 

Getuige onder ede maar ongeloofwaardig

In procedures komt het vaak voor dat het aankomt op bewijslevering, voordat de rechter definitief over een zaak beslist. Een van de taken van de rechter is om de verklaringen van getuigen op waarde te schatten. Weliswaar geldt dat er in beginsel vanuit wordt gegaan dat getuigen de waarheid vertellen omdat ze onder ede staan. In de volgende zaak bleken er omstandigheden te zijn waardoor de rechter de getuigenverklaring als ongeloofwaardig opzij kon schuiven.

Vader en broer getuigen in zaak tegen ex-vrouw

Aan de orde was een zaak tussen een man en een vrouw die waren gescheiden. Tijdens het huwelijk had de man een lening afgesloten bij zijn vader, waarvoor de vrouw hoofdelijk aansprakelijk was. De man zei dat hij de schuld volledig had afgelost, en vorderde in deze procedure dat zijn vrouw de helft daarvan aan hem zou vergoeden. De vrouw weigerde en heeft betwist dat er van aflossingen sprake zou zijn. De man werd daarom in de gelegenheid gesteld om zijn stellingen te bewijzen. Hij heeft daarom zijn vader en zijn broer als getuige laten horen. Op verzoek van de vrouw zijn daarna de man en zijzelf als getuigen gehoord.

Rechter gewraakt, vader blijkt weigerachtige getuige

Bij de getuigenverhoren gaat het er ruw aan toe. Allereerst heeft de gemachtigde van de man bezwaar gemaakt tegen een vraag die aan de vader werd gesteld. Omdat de kantonrechter die vraag toeliet heeft de gemachtigde van de man de rechter gewraakt . Dat wrakingsverzoek is afgewezen waarna het verhoor van de vader is hervat. Bij het begin van dat verhoor heeft de gemachtigde van de man al gezegd dat de vader niet alle vragen zou beantwoorden waarna de vader ook daadwerkelijk heeft geweigerd om bepaalde vragen te beantwoorden.

Ingrijpen kantonrechter leidt tot woede uitbarsting eiser

De rechter vond daarom al dat de vader niet geloofwaardig heeft verklaard over de terugbetaling van de geldlening. Dat gold volgens de rechter des temeer nu de vader tijdens het verhoor heeft geprobeerd om zijn zoon om hulp te vragen om de vragen te beantwoorden. Toen de kantonrechter daar een stokje voor wilde steken heeft de man een woede uitbarsting gekregen.

Eiser wordt geconfronteerd met tegenstrijdigheden in dossier

Vervolgens werd de man zelf verhoord, maar ook zijn verklaringen vond de kantonrechter ongeloofwaardig. De rechter confronteerde de man met tegenstrijdigheden in zijn verhaal, waaronder het feit dat in de zitting van de echtscheidingsprocedure op 26 maart 2013 niet is gesproken over een door de vader uitgeschreven kwitantie, terwijl die kwitantie in de onderhavige procedure ineens een grote rol van betekenis speelt. De man had daarvoor geen verklaring. Dat vond de rechter opmerkelijk, omdat de kwitantie op 17 januari 2013 was gedagtekend.

Eiser agressief tegen kantonrechter

Daar komt bij dat de man tijdens het verhoor ontwijkende antwoorden heeft gegeven op vragen naar zijn inkomen in de periode waarin hij de lening zegt te hebben terugbetaald. Door de deurwaarder van de vrouw was namelijk vastgesteld dat de man geen inkomen had, maar desalniettemin zegt hij in een relatief korte periode ruim € 16.500,= aan zijn vader te hebben terugbetaald. Toen hij daarmee werd geconfronteerd heeft de man zijn zelfbeheersing verloren en is hij tegen de kantonrechter gaan razen en tieren.

Weigering maakt eiser ongeloofwaardig

Bovendien heeft hij vervolgens geweigerd om antwoord te geven op vragen die hem gesteld werden. De rechter heeft daaruit de gevolgtrekking gemaakt dat de man dus niet naar waarheid heeft verklaard over terugbetaling van de geldlening.

Kantonrechter wijst vordering af

Omdat de man niet is geslaagd in het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
van zijn stellingen over terugbetaling van de lening heeft de kantonrechter de vordering afgewezen. Hoewel normaal gesproken in zaken tussen partijen die ex-echtgenote zijn geen kostenveroordeling De partij die bij vonnis geheel of grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt in beginsel in de kosten veroordeeld.
» Meer over kostenveroordeling
kostenveroordeling
wordt uitgesproken, zag de kantonrechter in deze zaak, gelet op de gang van zaken en gelet op het feit dat de man de vordering tegen beter weten in heeft ingesteld, toch aanleiding om de man te veroordelen in de proceskosten die aan de zijde van de vrouw zijn gevallen.

More in Procesrecht
Advocaat procesrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Slecht procederen kan je duur komen te staan

Recentelijk werd de gemachtigde van zorgverzekeraar CZ door een kantonrechter, in de woorden van de rechtbank: “afgestraft”, door de slordige...

Close